Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

Nhánh hoa còn đó

Tranh tĩnh vật
Thân Trọng Minh

Ở một góc bàn, ở một góc tâm có những nhánh hoa chẳng bao giờ tàn.

Ly rượu đỏ, cho là rượu vang. Như một lời nhà văn Mai Thảo  "Trong Như Hồ Thu" có nói, thời gian như giọt nước rơi vào ly rượu.Cho đến một ngày, ly chỉ còn là nước với thoảng hương rượu.

Không khéo thì một chút thoảng hương đó cũng đem đến kiếp sau! Nhánh hoa không bao giờ tàn cũng thế. Cho nên chúng ta cứ mãi gặp nhau từ kiếp này sang kiếp khác.


Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

Không đề
VÔ ĐỀ
Tòa ủng quần phong phúc bạch vân,
Oanh đề thâm cốc bất tri xuân.
Nham tiền hoa vũ phân phân lạc,
Ngọ mộng sơ hồi thức cố nhân.
Viên Hoán Tiên

KHÔNG ĐỀ

Lặng ngồi giữa núi mây ngàn,
Hang sâu oanh hót ngỡ ngàng đương xuân.
Mưa hoa rải khắp triền non,
Mộng trưa choàng tỉnh, cố nhân đây rồi.

Tuệ Đăng chuyển dịch